Eengemaakte sociale inspectiedienst werkt efficiënter en goedkoper

Door Wouter Raskin op 14 september 2015, over deze onderwerpen: Sociale Fraude, Belastingen, Fiscale fraude, Fraude
Eengemaakte sociale inspectiedienst werkt efficiënter en goedkoper

Frank Philipsen, topman van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), vindt dat er werk moet worden gemaakt van één grote fraudebestrijdingsdienst. De man staat niet alleen met zijn voorstel: de N-VA vraagt al langer een verregaande integratie van de fiscale, sociale en economische inspectiediensten. Vandaag opereren die nog te veel naast elkaar, terwijl grote dossiers vaak niet beperkt blijven tot één soort fraude.

Volgens N-VA-Kamerlid Wouter Raskin zijn er tal van voordelen verbonden aan zo’n integratie. “Een eengemaakte inspectiedienst werkt bijvoorbeeld veel efficiënter, doordat kennis en middelen gemakkelijker worden uitgewisseld. Fraude wordt zo sneller gedetecteerd. En ook het financiële plaatje oogt goed. De huidige versnippering kost handenvol geld en staat een doeltreffende fraudebestrijding in de weg. Elke inspectie heeft immers zijn eigen directie, aanpak en structuren.”

Uitvoering regeerakkoord

Raskin roept Bart Tommelein (Open VLD), staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, alvast op om de schotten tussen de diverse sociale inspectiediensten weg te werken. “Eigenlijk vragen wij enkel een uitvoering van het regeerakkoord. Daarin staat dat de coördinatie tussen de diverse diensten moet worden voortgezet en zelfs versterkt door een integratie, wanneer er sprake is van overlapping. Een eengemaakte, slagkrachtige sociale inspectiedienst kan alvast een eerste aanzet vormen om op termijn te evolueren naar het voorstel van mijnheer Philipsen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is