N-VA wil wettelijk kader voor nieuwe generatie bedrijven uit e-commerce en deeleconomie

Door Wouter Raskin, Peter Dedecker op 3 november 2015, over deze onderwerpen: Ondernemen
N-VA wil wettelijk kader voor nieuwe generatie bedrijven uit e-commerce en deeleconomie

De laatste jaren is een nieuw soort speler opgedoken in het elektronische handelsverkeer. Bedrijven zoals Uber, Airbnb en Croqqer brengen hun klanten in contact met commerciële aanbieders van respectievelijk taxi-, kamerverhuur- en klusjesdiensten. Maar hoewel die tussenbedrijven daarmee soms belangrijke inkomsten innen, bestaat er bij ons nog geen duidelijk wettelijk kader waarin zij kunnen opereren. In een gezamenlijke resolutie roepen Wouter Raskin en Peter Dedecker op om een einde te maken aan die rechtsonzekerheid. “Wij vragen de regering dat zij samen met de sector een nieuw regelgevend kader uitwerkt dat zelfregulering door die bedrijven aanmoedigt en het elektronische handelsverkeer faciliteert”, zeggen beide Kamerleden.

In de praktijk zijn de nieuwe tussenbedrijven vaak veel meer dan een louter doorgeef- of opslagluik. “Dat hoeft geen probleem te zijn,” zegt Raskin, “zolang zij alle fiscale, sociale en andere wetten naleven en laten naleven door de partijen die zij met elkaar in contact brengen. Bedoeling is om een juridisch kader te scheppen met gelijke rechten en plichten voor alle partijen die deelnemen aan het handelsverkeer, elektronisch of niet-elektronisch.”

Responsabiliseren, niet betuttelen

De elektronische handel in België hinkt al jaren achterop in vergelijking met onze buurlanden. Een wettelijk kader mag de e-commerce zeker niet verder ontmoedigen. “De N-VA past voor complexe en betuttelende wetgeving die van bovenaf wordt opgelegd”, stelt Dedecker. “Wij kiezen voor een systeem van zelfregulering en zelfcontrole, waarbij de sector in overleg met de overheid zelf een aangepast juridisch kader uitwerkt.” Ondernemingen die het overeengekomen kader niet respecteren of onvoldoende aan zelfregulering doen, kunnen sancties verwachten. “In het uiterste geval moeten we een onderneming die halsstarrig in overtreding blijft, aansprakelijk kunnen stellen voor de partijen die zij verbindt. Maar dit enkel als ultieme stok achter de deur”, voegt Raskin toe.

Tweerichtingsverkeer

Ook aan de overheid wordt een aanzienlijke inspanning gevraagd. In overleg met de sector moet zij zorgen voor een eenvoudig, transparant en doelgericht juridisch kader. “Vereenvoudigde administratieve procedures en minder beperkingen op professionele diensten moeten de concurrentie in de dienstensector maximaal laten spelen. Als dat gebeurt, wint iedereen: de consument, de ondernemer en de overheid”, besluit Peter Dedecker.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is