"Nultolerantie is geen magische oplossing"

Door Wouter Raskin op 25 oktober 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

N-VA-Kamerlid Wouter Raskin is geen voorstander van een verlaging van de alcohollimiet achter het stuur. Dat zegt hij in een reactie op het wetsvoorstel van Sp.a en Groen. “Het klopt dat er in ons land nog steeds een groot probleem is met de combinatie drinken en rijden, maar nultolerantie voor alcohol is niet de magische oplossing. De remedie moet vooral gezocht worden in het vergroten van de pakkans, het opleggen van meer passende sancties én extra sensibilisering.”

Als er vandaag een verkeersongeval plaatsvindt, blijkt er nog al te vaak alcohol in het spel. Sp.a en Groen leggen dus terecht de vinger op een zere wonde. Maar volgens N-VA-Kamerlid Wouter Raskin ligt hun focus verkeerd. “Niet de bestuurders met één glaasje op zijn het probleem. De meest problematische weggebruikers zijn juist diegenen die aanzienlijk boven de alcohollimiet van 0,5 promille zitten of onder invloed zijn van andere verdovende middelen. Het zijn die wegpiraten die aangepakt moeten worden. Dat zegt ook het verkeersinstituut Vias.”

Volgens N-VA ligt het antwoord bij nog meer sensibilisering  én bij een betere handhaving van de bestaande regels. De pakkans moet omhoog en er moet sneller en kordater ingegrepen worden. Daarom dringt Raskin er nogmaals op aan om de Mercurius-databank zo snel mogelijk van start te laten gaan: “Via die databank hebben politie en justitie op elk ogenblik zicht op de status en historiek van iemands rijbewijs. Bestuurders die al veroordeeld werden tot bijvoorbeeld een rijverbod ontsnappen vandaag nog al te vaak de dans. De informatica van de politiediensten laat immers nog steeds geen directe toegang tot die databank toe.”

De volledige inwerkingtreding van de Mercurius-databank wordt al jaren opgeschoven, volgens de laatste berichten naar uiterlijk midden 2020. “Verdere vertraging is écht geen optie. Deze databank is een essentieel hulpmiddel voor efficiëntere en effectievere politiecontroles”, aldus Raskin.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is