Ook IT is risicosector voor sociale dumping

Door Wouter Raskin, Cieltje Van Achter op 26 mei 2016, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Detachering, Wonen en werken in Brussel
Ook IT is risicosector voor sociale dumping

Een steeds grotere groep Indische werknemers vindt zijn weg naar de Belgische arbeidsmarkt. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Wouter Raskin en Brussels parlementslid Cieltje Van Achter verzamelden. “De grote meerderheid is actief in de IT-sector”, stellen zij vast. “De vraag is of zij aangeworven worden omwille van hun bijzondere expertise of dat er sprake is van sociale dumping.” Beide N-VA’ers vragen de bevoegde staatssecretaris alvast om bijkomende gerichte controles.

De stijgende trend wordt niet alleen bevestigd door de toename van het aantal Limosa-meldingen, er worden ook steeds meer arbeidskaarten B afgeleverd aan hooggeschoolde Indiërs in het kader van een detachering. Volgens Vlaams minister van Werk Philippe Muyters mag je er bovendien van uitgaan dat die haast allemaal IT’ers zijn. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat de massale instroom van Indische IT’ers niet ongemerkt voorbij. “In 2015 werd een derde van de arbeidskaarten B uitgereikt aan werknemers met de Indische nationaliteit”, stelt Van Achter vast. “En ook de voorgaande jaren stond India helemaal bovenaan het lijstje van nationaliteiten.”

Risico op sociale dumping is reëel

Die grote aanwezigheid van Indische IT’ers roept vragen op. “Buitenlandse werknemers kunnen een tekort op onze arbeidsmarkt opvangen of voor bijkomende expertise zorgen. Dat is zeker een goede zaak”, aldus Van Achter. “Maar we mogen niet toestaan dat bedrijven aan sociale dumping doen en zo onze eigen werknemers uit de markt concurreren.”

“Het risico op sociale dumping in de IT-sector is reëel”, weet Raskin. Maar vragen naar het aantal inbreuken op de sociale wetgeving door werknemers en zelfstandigen met de Indische nationaliteit blijven momenteel onbeantwoord. Het huidige informaticasysteem laat niet toe om die gegevens te verzamelen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is