Nieuws

Door Wouter Raskin op 8 oktober 2021, over deze onderwerpen: Alcohol, Verkeersveiligheid

'De vraag is niet of het ervan komt, maar wanneer.' Dat zegt verkeersveiligheidsinstituut Vias over nultolerantie voor alcohol in het verkeer nadat een bijzonder brede meerderheid in het Europees Parlement een resolutie daarover heeft goedgekeurd. Ook meerderheidspartij Vooruit wil opnieuw werk …

Door Wouter Raskin op 21 september 2021

Volksvertegenwoordigers Wouter Raskin (N-VA) en Gaby Colebunders (PVDA) willen van premier Alexander De Croo (Open Vld) weten of de regering achter de excuses staat die prins Laurent aanbood tijdens de herdenking van overleden mijnwerkers in Waterschei. “Mijn generatie heeft fouten gemaakt door …

Door Wouter Raskin, Sophie De Wit op 26 juli 2021, over deze onderwerpen: Verkeersveiligheid, Justitie

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne lanceert vandaag het plan van een nationaal verkeersparket. Een ‘superprocureur’ moet ervoor zorgen dat geen enkele hardrijder nog ontsnapt aan een verkeersboete. Kamerleden Wouter Raskin en Sophie De Wit hebben hun bedenkingen: “De pakkans moet omhoog …

Blikvangers

  • Wouter op zomerstage Boerenbond

    Elk jaar draait Wouter een dagje mee als stagiair in een onderneming. Dit jaar koos hij voor een akkerbouwbedrijf in Hees, een deelgemeente van zijn thuisstad Bilzen. Wouter maakte er onder meer kennis met de triage van granen en met de manier waarop landbouwers omgaan met het wegvallen van neonicotinoïden. Dat laatste onderwerp was geen onbekend terrein voor Wouter: hij kwam er al uitvoerig mee in aanraking in de commissie Klimaat en Leefmilieu in de Kamer.
  • Wouter doet mee aan Bike for Life

    De Kamer van Volksvertegenwoordigers organiseerde op donderdag 26 december een spinningmarathon. De opbrengst ging naar het kinderkankerfonds. Ook Wouter leverde zijn bijdrage en zette zijn beste beentje voor.
  • "Ik zweer de grondwet na te leven"

    Op donderdag 20 juni legde Wouter de eed af als lid van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Tijdens deze legislatuur zal hij opnieuw deel uitmaken van de commissie Infrastructuur, waarin hij de Limburgse spoordossiers blijft opvolgen, maar zich ook zal buigen over mobiliteit en wegverkeer. Als plaatsvervanger in de commissie Sociale Zaken zal hij zijn werk rond het thema 'detachering' verderzetten.