Nieuws

Door Wouter Raskin op 8 december 2021

De Keizer van de Wegwijzer passeert straks ook bij de Bilzenaar aan de kassa. De gemeenteraad besprak gisteren immers een groot verkeersplan dat de verkeerssituatie in 150 straten verandert. Op 12 plaatsen komen er trajectcontroles. Hiervoor gaat de stad in zee met een privéfirma. Oppositiepartij N …

Door Wouter Raskin op 28 oktober 2021, over deze onderwerpen: Verkeersveiligheid, Justitie

De federale regering wil komaf maken met de quota en tolerantiemarges die sommige parketten vandaag hanteren bij het flitsen van snelheidsovertredingen. Maar hoe hoog die tolerantiemarges zijn, is een goed bewaard geheim. “Het College van Procureurs-Generaal heeft de minister uitdrukkelijk gevraagd …

Door Wouter Raskin op 20 oktober 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Voor de zomer keurde de Ministerraad een hele reeks nieuwe initiatieven en projecten goed die kunnen rekenen op middelen uit het Beliris-fonds. Dinsdag gaf bevoegd minister Lalieux (PS) in de commissie Mobiliteit meer toelichting bij de bestemming van die middelen. Volgens Kamerlid Wouter Raskin …

Blikvangers

  • Wouter op zomerstage Boerenbond

    Elk jaar draait Wouter een dagje mee als stagiair in een onderneming. Dit jaar koos hij voor een akkerbouwbedrijf in Hees, een deelgemeente van zijn thuisstad Bilzen. Wouter maakte er onder meer kennis met de triage van granen en met de manier waarop landbouwers omgaan met het wegvallen van neonicotinoïden. Dat laatste onderwerp was geen onbekend terrein voor Wouter: hij kwam er al uitvoerig mee in aanraking in de commissie Klimaat en Leefmilieu in de Kamer.
  • Wouter doet mee aan Bike for Life

    De Kamer van Volksvertegenwoordigers organiseerde op donderdag 26 december een spinningmarathon. De opbrengst ging naar het kinderkankerfonds. Ook Wouter leverde zijn bijdrage en zette zijn beste beentje voor.
  • "Ik zweer de grondwet na te leven"

    Op donderdag 20 juni legde Wouter de eed af als lid van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Tijdens deze legislatuur zal hij opnieuw deel uitmaken van de commissie Infrastructuur, waarin hij de Limburgse spoordossiers blijft opvolgen, maar zich ook zal buigen over mobiliteit en wegverkeer. Als plaatsvervanger in de commissie Sociale Zaken zal hij zijn werk rond het thema 'detachering' verderzetten.