Nieuws

Door Wouter Raskin op 9 juli 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid, Politie

De Kamer keurde een voorstel goed dat de positie van prioritaire voertuigen in het verkeer verduidelijkt. Bestuurders van die voertuigen weten vaak niet goed wat wel of niet mag. Volgens Kamerlid Wouter Raskin komt de verduidelijking niks te vroeg. “Zeker in noodsituaties, waarbij elke seconde telt …

Door Wouter Raskin op 3 juli 2020

Het college van procureurs-generaal in Namen wil dat de start van zeven trajectcontroles van de federale politie op Waalse wegen wordt uitgesteld. Reden is dat de lokale parketten onvoldoende capaciteit zouden hebben om de verkeersovertredingen te verwerken. "Een bijzonder slecht signaal op het …

Door Wouter Raskin op 2 juli 2020

De Mercurius-databank die rijbewijzen en veroordelingen aan elkaar koppelt, is eindelijk operationeel. Dat heeft N-VA-Kamerlid Wouter Raskin vernomen van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).  Het Mercurius-project gaat al een hele tijd mee. Door de koppeling van rijbewijzen en …

Blikvangers

  • Wouter doet mee aan Bike for Life

    De Kamer van Volksvertegenwoordigers organiseerde op donderdag 26 december een spinningmarathon. De opbrengst ging naar het kinderkankerfonds. Ook Wouter leverde zijn bijdrage en zette zijn beste beentje voor.
  • "Ik zweer de grondwet na te leven"

    Op donderdag 20 juni legde Wouter de eed af als lid van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Tijdens deze legislatuur zal hij opnieuw deel uitmaken van de commissie Infrastructuur, waarin hij de Limburgse spoordossiers blijft opvolgen, maar zich ook zal buigen over mobiliteit en wegverkeer. Als plaatsvervanger in de commissie Sociale Zaken zal hij zijn werk rond het thema 'detachering' verderzetten.