Nieuws

Door Wouter Raskin op 18 januari 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

Politierechters moeten ook aan leerling-chauffeurs een rijverbod kunnen opleggen. Door een lacune in de wet kan dat vandaag niet. N-VA-Kamerlid Wouter Raskin wil dat aanpassen. Het is een vreemde kronkel in de wetgeving: wie met een voorlopig rijbewijs en een L op de achterruit een overtreding …

Door Wouter Raskin op 16 januari 2020

Tijdens de commissie Binnenlandse Zaken van woensdag 15 januari vroeg Wouter aan minister Maggie De Block naar een stand van zaken van het geplande asielcentrum in Grote Spouwen. Dat leverde weinig antwoorden op. De minister gaf een kort overzicht van de chronologie van het dossier en stelde …

Door Wouter Raskin op 9 januari 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

Door de pakkans van overtreders te verhogen, gaat de veiligheid op onze wegen erop vooruit. Dat kan door verder in te zetten op digitale toepassingen, vindt de N-VA, zoals de Mercuriusdatabank die alle rijbewijsgegevens bevat. “Maar steeds opnieuw wordt de deadline opgeschoven”, stelt Kamerlid …

Blikvangers

  • Wouter doet mee aan Bike for Life

    De Kamer van Volksvertegenwoordigers organiseerde op donderdag 26 december een spinningmarathon. De opbrengst ging naar het kinderkankerfonds. Ook Wouter leverde zijn bijdrage en zette zijn beste beentje voor.
  • "Ik zweer de grondwet na te leven"

    Op donderdag 20 juni legde Wouter de eed af als lid van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Tijdens deze legislatuur zal hij opnieuw deel uitmaken van de commissie Infrastructuur, waarin hij de Limburgse spoordossiers blijft opvolgen, maar zich ook zal buigen over mobiliteit en wegverkeer. Als plaatsvervanger in de commissie Sociale Zaken zal hij zijn werk rond het thema 'detachering' verderzetten.