Nieuws

Door Wouter Raskin op 9 mei 2022, over deze onderwerpen: Federale begroting, Leefmilieu, Klimaat, Afval

De federale overheid ligt op ramkoers met de gewesten over welk niveau moet instaan voor de financiering van de plasticbijdrage. In afwachting van een akkoord neemt de federale overheid de bijdrage nu toch ten laste. Maar daar is geen ruimte voor vrijgemaakt in de begroting. Kamerlid Wouter Raskin: …

Door Wouter Raskin op 20 april 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid

In de Kamercommissie Mobiliteit stond vandaag een wetsvoorstel van CD&V geagendeerd dat de idee van het rijbewijs met punten nieuw leven wil inblazen. De N-VA is verheugd met dit initiatief en hoopt op basis van het voorstel een grondig debat op te kunnen starten zodat deze maatregel – waar al …

Door Wouter Raskin, Cieltje Van Achter op 4 april 2022, over deze onderwerpen: Financiën, Neutrale overheid

Tijdens een vergadering van de Brusselse PS zou bevoegd minister Lalieux gesuggereerd hebben dat het Beliris-fonds dient ‘om socialistische gemeenten te plezieren’. De uitspraken zijn geen verrassing voor Kamerlid Wouter Raskin en Brussels fractieleider Cieltje Van Achter. Raskin stelt zich  in het …

Blikvangers

  • Wouter op zomerstage Boerenbond

    Elk jaar draait Wouter een dagje mee als stagiair in een onderneming. Dit jaar koos hij voor een akkerbouwbedrijf in Hees, een deelgemeente van zijn thuisstad Bilzen. Wouter maakte er onder meer kennis met de triage van granen en met de manier waarop landbouwers omgaan met het wegvallen van neonicotinoïden. Dat laatste onderwerp was geen onbekend terrein voor Wouter: hij kwam er al uitvoerig mee in aanraking in de commissie Klimaat en Leefmilieu in de Kamer.
  • Wouter doet mee aan Bike for Life

    De Kamer van Volksvertegenwoordigers organiseerde op donderdag 26 december een spinningmarathon. De opbrengst ging naar het kinderkankerfonds. Ook Wouter leverde zijn bijdrage en zette zijn beste beentje voor.
  • "Ik zweer de grondwet na te leven"

    Op donderdag 20 juni legde Wouter de eed af als lid van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Tijdens deze legislatuur zal hij opnieuw deel uitmaken van de commissie Infrastructuur, waarin hij de Limburgse spoordossiers blijft opvolgen, maar zich ook zal buigen over mobiliteit en wegverkeer. Als plaatsvervanger in de commissie Sociale Zaken zal hij zijn werk rond het thema 'detachering' verderzetten.