Nieuws

Door Wouter Raskin op 17 januari 2023

De discussie rond het mijnwerkerspensioen is geen politiek dossier meer. Hoewel KS Vriendenkring schermt met toppolitici die hun zaak behartigen, blijft het op federaal niveau windstil. “Bij mij ligt geen dossier meer”, vertelt federaal volksvertegenwoordiger Wouter Raskin (N-VA). De filmpjes …

Door Wouter Raskin op 13 januari 2023

De Bilzense en Hoeseltse N-VA gaan in oktober 2024 de kiezer tegemoet onder de naam 'N-VA Fusiebelang.' Dat maakt Bilzenaar Wouter Raskin bekend. Hij zal in 2024 de gemeenschappelijke Bilzense-Hoeseltse lijst trekken. Waarom het niet gewoon houden bij N-VA? “Omdat we willen verruimen”, zegt de …

Door Jeroen Tiebout, Wouter Raskin op 3 januari 2023, over deze onderwerpen: Verkeersveiligheid, Justitie

De taalwet biedt criminelen de kans om de rechtsgang onverantwoord te vertragen. Zo kunnen drugsverslaafden die meteen uit het verkeer gehaald moeten worden hun rijbewijs vele maandenlang behouden, als ze een taalwijziging aanvragen. Het hele dossier moet dan eerst vertaald worden, of het verhuist …

Blikvangers

  • Wouter op zomerstage Boerenbond

    Elk jaar draait Wouter een dagje mee als stagiair in een onderneming. Dit jaar koos hij voor een akkerbouwbedrijf in Hees, een deelgemeente van zijn thuisstad Bilzen. Wouter maakte er onder meer kennis met de triage van granen en met de manier waarop landbouwers omgaan met het wegvallen van neonicotinoïden. Dat laatste onderwerp was geen onbekend terrein voor Wouter: hij kwam er al uitvoerig mee in aanraking in de commissie Klimaat en Leefmilieu in de Kamer.
  • Wouter doet mee aan Bike for Life

    De Kamer van Volksvertegenwoordigers organiseerde op donderdag 26 december een spinningmarathon. De opbrengst ging naar het kinderkankerfonds. Ook Wouter leverde zijn bijdrage en zette zijn beste beentje voor.
  • "Ik zweer de grondwet na te leven"

    Op donderdag 20 juni legde Wouter de eed af als lid van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Tijdens deze legislatuur zal hij opnieuw deel uitmaken van de commissie Infrastructuur, waarin hij de Limburgse spoordossiers blijft opvolgen, maar zich ook zal buigen over mobiliteit en wegverkeer. Als plaatsvervanger in de commissie Sociale Zaken zal hij zijn werk rond het thema 'detachering' verderzetten.