Nieuws

Door Wouter Raskin op 17 september 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Uit de onderhandelingsnota van de preformateurs Lachaert en Rousseau zou blijken dat de Vivaldi-coalitie het fiscaal gunstregime voor bedrijfswagens op diesel en benzine vanaf 2026 wil afschaffen. N-VA-Kamerlid Wouter Raskin stelt zich vragen bij dat voorstel; “Ik sta volledig achter een …

Door Wouter Raskin op 4 september 2020

De Bilzense N-VA-politicus Wouter Raskin zegt dat Bilzen en Riemst in het geheim onderhandelingen over een fusie voeren. “Prima. Maar betrek Hoeselt daar ook bij.” Zowel burgemeester Sauwens van Bilzen als burgemeester Vos van Riemst ontkennen. Wouter Raskin, oppositieraadslid voor de N-VA in …

Door Wouter Raskin op 11 augustus 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit & verkeersveiligheid

N-VA wil de invoering van het rijbewijs met punten verankeren in het hopelijk aanstaande federaal regeerakkoord. “De wet bestaat al 30 jaar, tijd om ze uit te voeren”, zegt Kamerlid Wouter Raskin. Vorige maand was het 30 jaar geleden dat de wet werd goedgekeurd die de invoering van een rijbewijs …

Blikvangers

  • Wouter op zomerstage Boerenbond

    Elk jaar draait Wouter een dagje mee als stagiair in een onderneming. Dit jaar koos hij voor een akkerbouwbedrijf in Hees, een deelgemeente van zijn thuisstad Bilzen. Wouter maakte er onder meer kennis met de triage van granen en met de manier waarop landbouwers omgaan met het wegvallen van neonicotinoïden. Dat laatste onderwerp was geen onbekend terrein voor Wouter: hij kwam er al uitvoerig mee in aanraking in de commissie Klimaat en Leefmilieu in de Kamer.
  • Wouter doet mee aan Bike for Life

    De Kamer van Volksvertegenwoordigers organiseerde op donderdag 26 december een spinningmarathon. De opbrengst ging naar het kinderkankerfonds. Ook Wouter leverde zijn bijdrage en zette zijn beste beentje voor.
  • "Ik zweer de grondwet na te leven"

    Op donderdag 20 juni legde Wouter de eed af als lid van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Tijdens deze legislatuur zal hij opnieuw deel uitmaken van de commissie Infrastructuur, waarin hij de Limburgse spoordossiers blijft opvolgen, maar zich ook zal buigen over mobiliteit en wegverkeer. Als plaatsvervanger in de commissie Sociale Zaken zal hij zijn werk rond het thema 'detachering' verderzetten.