Nieuws

Door Wouter Raskin op 28 oktober 2021, over deze onderwerpen: Verkeersveiligheid, Justitie

De federale regering wil komaf maken met de quota en tolerantiemarges die sommige parketten vandaag hanteren bij het flitsen van snelheidsovertredingen. Maar hoe hoog die tolerantiemarges zijn, is een goed bewaard geheim. “Het College van Procureurs-Generaal heeft de minister uitdrukkelijk gevraagd …

Door Wouter Raskin op 20 oktober 2021, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Voor de zomer keurde de Ministerraad een hele reeks nieuwe initiatieven en projecten goed die kunnen rekenen op middelen uit het Beliris-fonds. Dinsdag gaf bevoegd minister Lalieux (PS) in de commissie Mobiliteit meer toelichting bij de bestemming van die middelen. Volgens Kamerlid Wouter Raskin …

Door Wouter Raskin op 8 oktober 2021, over deze onderwerpen: Alcohol, Verkeersveiligheid

'De vraag is niet of het ervan komt, maar wanneer.' Dat zegt verkeersveiligheidsinstituut Vias over nultolerantie voor alcohol in het verkeer nadat een bijzonder brede meerderheid in het Europees Parlement een resolutie daarover heeft goedgekeurd. Ook meerderheidspartij Vooruit wil opnieuw werk …

Blikvangers

  • Wouter op zomerstage Boerenbond

    Elk jaar draait Wouter een dagje mee als stagiair in een onderneming. Dit jaar koos hij voor een akkerbouwbedrijf in Hees, een deelgemeente van zijn thuisstad Bilzen. Wouter maakte er onder meer kennis met de triage van granen en met de manier waarop landbouwers omgaan met het wegvallen van neonicotinoïden. Dat laatste onderwerp was geen onbekend terrein voor Wouter: hij kwam er al uitvoerig mee in aanraking in de commissie Klimaat en Leefmilieu in de Kamer.
  • Wouter doet mee aan Bike for Life

    De Kamer van Volksvertegenwoordigers organiseerde op donderdag 26 december een spinningmarathon. De opbrengst ging naar het kinderkankerfonds. Ook Wouter leverde zijn bijdrage en zette zijn beste beentje voor.
  • "Ik zweer de grondwet na te leven"

    Op donderdag 20 juni legde Wouter de eed af als lid van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Tijdens deze legislatuur zal hij opnieuw deel uitmaken van de commissie Infrastructuur, waarin hij de Limburgse spoordossiers blijft opvolgen, maar zich ook zal buigen over mobiliteit en wegverkeer. Als plaatsvervanger in de commissie Sociale Zaken zal hij zijn werk rond het thema 'detachering' verderzetten.