Nieuws

Door Wouter Raskin op 26 november 2020

Er is nog altijd geen dader gevonden van de brand in in het toekomstig asielcentrum in Bilzen. Op elf november bracht Faroek het onderwerp nog eens onder de aandacht. Ook uit de reportage blijkt dat het gerecht op dit moment, een jaar na datum, nog steeds in het duister tast over de identificatie …

Door Wouter Raskin op 10 november 2020

Exact één jaar geleden ging het toekomstige asielcentrum van Grote-Spouwen in vlammen op, onder luid applaus van omstanders. Het parket roept nu getuigen van de brandstichting opnieuw op om zich te melden. “Intussen zijn belangrijke getuigen nog altijd niet verhoord”, hekelt de Bilzense …

Door Wouter Raskin op 10 november 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Wonen en werken in Brussel

De regering-De Croo wil het aandeel mobiliteitsprojecten in het totale budget van Beliris verhogen. Dat blijkt uit de beleidsnota van minister Lalieux (PS) die vandaag in de Kamer wordt besproken. De N-VA is kritisch voor de plannen: “Een hoofdstad moet natuurlijk bereikbaar zijn voor haar burgers, …

Blikvangers

  • Wouter op zomerstage Boerenbond

    Elk jaar draait Wouter een dagje mee als stagiair in een onderneming. Dit jaar koos hij voor een akkerbouwbedrijf in Hees, een deelgemeente van zijn thuisstad Bilzen. Wouter maakte er onder meer kennis met de triage van granen en met de manier waarop landbouwers omgaan met het wegvallen van neonicotinoïden. Dat laatste onderwerp was geen onbekend terrein voor Wouter: hij kwam er al uitvoerig mee in aanraking in de commissie Klimaat en Leefmilieu in de Kamer.
  • Wouter doet mee aan Bike for Life

    De Kamer van Volksvertegenwoordigers organiseerde op donderdag 26 december een spinningmarathon. De opbrengst ging naar het kinderkankerfonds. Ook Wouter leverde zijn bijdrage en zette zijn beste beentje voor.
  • "Ik zweer de grondwet na te leven"

    Op donderdag 20 juni legde Wouter de eed af als lid van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Tijdens deze legislatuur zal hij opnieuw deel uitmaken van de commissie Infrastructuur, waarin hij de Limburgse spoordossiers blijft opvolgen, maar zich ook zal buigen over mobiliteit en wegverkeer. Als plaatsvervanger in de commissie Sociale Zaken zal hij zijn werk rond het thema 'detachering' verderzetten.