Wouter Raskin

Wouter wordt geboren als oudste van twee zonen op 4 januari 1972. Hij krijgt de politiek met de paplepel ingegeven in een familie die met zijn oom Evrard Raskin de eerste Limburgse Volksunie-volksvertegenwoordiger (1968-1977) leverde. 

Vlaams én sociaal

Van hun vader zaliger erven beide zonen hun sociale ingesteldheid. Broer Arnoud is tot op heden de bezieler van het Mobiele School/StreetWize-project, waarmee hij niet alleen wereldwijd educatief werk doet in het kader van ontwikkelingssamenwerking, maar ook workshops voor bedrijven organiseert over creatief ondernemerschap.

Wouter studeert aan de sociale hogeschool in Geel en komt daarna terecht in de wereld van de sociale economie. Dat stimuleert hem om later ook de postacademische vorming "management in de sociale economie" te volgen aan de Universiteit Hasselt. Tot hij in 2010 voor de N-VA aan de slag gaat als provinciaal bewegingsverantwoordelijke voor Limburg, werkt Wouter als coördinator van een sociaal economiebedrijf in Sint-Truiden.

Actief in Limburg...

Sinds de verkiezingen van 2010 helpt Wouter de partij in Limburg gestaag uit te bouwen. Mede dankzij de steun en het onbaatzuchtige engagement van talloze militanten slaagt de N-VA erin om in zowat elke gemeente deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Het schitterende resultaat van deze verkiezingen vertaalt zich in een sterke lokale verankering in Limburg.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 overtuigt Wouter bovendien boegbeeld Frieda Brepoels om terug te keren naar Bilzen en een gooi te doen naar de burgemeesterssjerp. Het wordt een groot succes. Frieda wordt burgemeester en vraagt Wouter het voorzitterschap van de gemeenteraad op zich te nemen. Daarmee heeft Bilzen sinds 1 januari 2013 voor het eerst in haar geschiedenis een gemeenteraadsvoorzitter die geen deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.

... en in de Wetstraat

Op 25 mei 2014 prijkt Wouter als eerste opvolger op de Limburgse Kamerlijst van lijsttrekker Steven Vandeput. Onder zijn aanvoering zet de lijst een voortreffelijk verkiezingsresultaat neer. Ook de Vlaamse lijst van Jan Peumans scheert hoge toppen. De uitslagen maken van Limburg de best scorende provincie, na het onnavolgbare Antwerpen van partijvoorzitter Bart De Wever.

Het Limburgse succes levert Steven Vandeput een plek op in het onderhandelingsteam voor een federale regering en vervolgens ook een ministerpost in de regering-Michel I. In opvolging van Steven doet Wouter zijn intrede in de Kamer. Op 14 oktober 2014 legt hij de eed af als federaal volksvertegenwoordiger.

Wouter woont in Bilzen. Hij is gehuwd en vader van drie kinderen.