Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik actief in beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. 

Binnen de commissie Infrastructuur gaat mijn bijzondere aandacht naar de Limburgse spoorbelangen en naar mobiliteit en wegverkeer.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Sociale Zaken zet ik mijn werk verder rond het onderwerp 'detachering', d.w.z. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en zelfstandigen op de Belgische arbeidsmarkt. 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.wouterraskin.be/stel-je-vraag.

Recente vragen

De investeringen gefinancierd vanuit het Beliris-fonds.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B034-10-0056-2020202106916

Omwisseling niet-Europees nationaal rijbewijs (MV 11071C).

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55--4-0204-2020202106883

Invoering rijbewijs met punten (MV 10828C).

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55--4-0205-2020202106884

De eenzijdige invoering van een stadstol door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MV 10952C).

van Wouter Raskin (06498) aan Eerste Minister
55-B033-1-0019-2020202106787

De begrotingsmiddelen voor mobiliteit in Brussel.

van Wouter Raskin (06498) aan Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B033-20-0018-2020202106630

De plannen voor dubbel spoor op de as Landen-Alken.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B034-4-0165-2020202106433

Brand in het geplande asielcentrum in Bilzen.- Burgerlijke partijstelling Fedasil.

van Wouter Raskin (06498) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B032-19-0056-2020202106311

De handhaving van het tonnageverbod voor vrachtwagens (MV 10604C).

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B032-4-0113-2020202106228

Beliris. - Gefinancierde projecten.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B030-10-0024-2020202105925

Jaarverslag federale Ombudsman. - Klachten formaat kentekenplaat speed pedelecs.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B029-4-0036-2020202105603