Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik actief in beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. 

Binnen de commissie Infrastructuur gaat mijn bijzondere aandacht naar de Limburgse spoorbelangen en naar mobiliteit en wegverkeer.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Sociale Zaken zet ik mijn werk verder rond het onderwerp 'detachering', d.w.z. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en zelfstandigen op de Belgische arbeidsmarkt. 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.wouterraskin.be/stel-je-vraag.

Recente vragen

Bedrijfswagens. - Alcoholslot.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
55--12-0136-2019202000911

Alcoholgerelateerde ongevallen. - Link tussen schade en promille.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
55--5-0262-2019202000866

ANPR-camera's. - Opsporen verkeersmisdrijven.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
55--5-0263-2019202000877

Rijden onder invloed van lachgas.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
55--5-0239-2019202000759

Gebruik mobiele telefoon tijdens het fietsen.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
55-B005-5-0194-0000201900635

Vertragingen in het vertrekstation.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55--9-0137-2019202000786

Station Brussel-Centraal. - Geluidsoverlast.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
55--9-0132-2019202000772

Rijden onder invloed van lachgas.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
55--2-0101-2019202000760

Rijden onder invloed van lachgas.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
55--5-0139-2019202000759

Ambtenaren federale overheid. - Telewerk.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
55--13-0027-2019202000728