Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik actief in beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. 

Binnen de commissie Infrastructuur gaat mijn bijzondere aandacht naar de Limburgse spoorbelangen en naar mobiliteit en wegverkeer.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Sociale Zaken zet ik mijn werk verder rond het onderwerp 'detachering', d.w.z. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en zelfstandigen op de Belgische arbeidsmarkt. 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.wouterraskin.be/stel-je-vraag.

Recente vragen

De Belgisch-Nederlandse samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot grensoverschrijdend spoorverkeer.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55--4-1077-2021202215937

Appartementsgarages. - Veiligheid laadpalen.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B083-2-0829-2021202214745

Appartementsgarages. - Veiligheid laadpalen.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B084-13-1195-2021202214745

Verkeersboetes. - Gegevensuitwisseling met het Verenigd Koninkrijk.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B081-4-0918-2021202214223

De protocolakkoorden voor de plaatsing van trajectcontroles.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B081-8-1036-2021202214055

Parketten. - Tolerantiemarges.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B081-8-1031-2021202213962

De NMBS-eigendommen in Limburg.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B080-4-0887-2021202213869

De leegstaande stationsgebouwen in Limburg.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B079-4-0862-2021202213549

Mede-eigendom. - Installatie van laadpalen (MV 24081C).

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B076-8-0963-2021202213501

De noodzaak aan een homogeen snelheidsregime bij trajectcontroles.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B078-8-0959-2021202213484