Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik actief in beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. 

Binnen de commissie Infrastructuur gaat mijn bijzondere aandacht naar de Limburgse spoorbelangen en naar mobiliteit en wegverkeer.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Sociale Zaken zet ik mijn werk verder rond het onderwerp 'detachering', d.w.z. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en zelfstandigen op de Belgische arbeidsmarkt. 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.wouterraskin.be/stel-je-vraag.

Recente vragen

Het klimaatbeleid van de federale regering.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
55-B043-12-0049-2020202107932

De mijnwerkerspensioenen.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B042-10-0080-2020202107710

Het geplande asielcentrum in Bilzen (MV 12177C).

van Wouter Raskin (06498) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B040-19-0130-2020202107522

Belirisfonds. - Aanwending van middelen.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B038-10-0066-2020202107244

Dotatie FOD Binnenlandse Zaken ten voordele van mobiliteit in Brussel.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B037-13-0198-2020202107240

Mijnwerkerspensioenen.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B035-10-0064-2020202107204

Het station van Diest.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B036-4-0248-2020202107200

Boost-investeringen in Vlaanderen.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B036-4-0235-2020202107107

De investeringen gefinancierd vanuit het Beliris-fonds.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B034-10-0056-2020202106916

Omwisseling niet-Europees nationaal rijbewijs (MV 11071C).

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B035-4-0204-2020202106883