Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik actief in beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. 

Binnen de commissie Infrastructuur gaat mijn bijzondere aandacht naar de Limburgse spoorbelangen en naar mobiliteit en wegverkeer.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Sociale Zaken zet ik mijn werk verder rond het onderwerp 'detachering', d.w.z. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en zelfstandigen op de Belgische arbeidsmarkt. 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.wouterraskin.be/stel-je-vraag.

Recente vragen

Mede-eigendom. - Installatie van laadpalen (MV 24081C).

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B076-8-0963-2021202213501

Consulteren Mercuriusdatabank. - Gevallen van recidive.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B076-8-0943-2021202213355

Beheer en controle NMBS-parkings door privébedrijven.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B077-4-0848-2021202213353

Bevriezen trajectcontroles door de parketten.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B077-8-0942-2021202213354

De trajectcontroles.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B075-13-0993-2021202213083

De subsidies aan fossiele brandstoffen.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
55-B073-12-0117-2021202212775

De Mercuriusdatabank.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B074-13-0950-2021202212776

De Mercuriusdatabank.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B074-8-0846-2021202212776

De bijakte nr. 14 bij het samenwerkingsakkoord Beliris.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B071-10-0297-2021202212541

De talenkennis van treinbestuurders op de lijn Hasselt-Luik-Maastricht (MV 20042C).

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B068-4-0748-2020202112174