Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik actief in beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. 

Binnen de commissie Infrastructuur gaat mijn bijzondere aandacht naar de Limburgse spoorbelangen en naar mobiliteit en wegverkeer.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Sociale Zaken zet ik mijn werk verder rond het onderwerp 'detachering', d.w.z. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en zelfstandigen op de Belgische arbeidsmarkt. 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.wouterraskin.be/stel-je-vraag.

Recente vragen

Minnelijke schikkingen wegens niet identificeren bestuurder. - Regionale spreiding.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B107-8-1745-2022202319446

Crossborder-toeslag.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B106-8-1686-2022202319027

Parkeerkaarten personen met een handicap.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B106-9-0544-2022202318978

Verkeersboetes. - Inkomsten.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B106-5-1350-2022202318947

Staten-Generaal Verkeersveiligheid.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B094-4-1179-2021202216821

De zwarte lijst met niet toegestane nummerplaatcombinaties.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B094-4-1164-2021202216762

De jaarlijkse subsidie-overeenkomsten tussen de federale overheid en verkeersveiligheidsinstituut Vias.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B093-4-1155-2021202216691

Voortgangsrapporten inzake initiatieven gefinancierd met middelen uit het Beliris-fonds.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B094-9-0457-2021202216660

De Crossborder-toeslag.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B094-8-1349-2021202216579

Positieve speekseltesten.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B093-12-1423-2021202216531