Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik actief in beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. 

Binnen de commissie Infrastructuur gaat mijn bijzondere aandacht naar de Limburgse spoorbelangen en naar mobiliteit en wegverkeer.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Sociale Zaken zet ik mijn werk verder rond het onderwerp 'detachering', d.w.z. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en zelfstandigen op de Belgische arbeidsmarkt. 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.wouterraskin.be/stel-je-vraag.

Recente vragen

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Eerste Minister
55--1-0125-2020202111232

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55--10-0232-2020202111232

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55--13-0749-2020202111232

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
55--14-0078-2020202111232

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Energie
55--15-0103-2020202111232

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Economie en Werk
55--16-0072-2020202111232

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de Eerste Minister
55--17-0189-2020202111232

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55--19-0341-2020202111232

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55--4-0682-2020202111232

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
55--6-0919-2020202111232