In het Federaal Parlement is Wouter actief in beleidsdomeinen die hem na aan het hart liggen. 

Binnen de commissie Mobiliteit gaat zijn bijzondere aandacht uit naar de Limburgse spoorbelangen en naar de veiligheid op onze wegen.

Daarnaast is hij ook lid van de commissie Energie, Klimaat en Leefmilieu, waarin hij pleit voor een beleid dat inzet op duurzaamheid, maar tegelijk ook haalbaar en betaalbaar is.

Onderwerpen

Recente vragen

Meer Vragen