Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik actief in beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. 

Binnen de commissie Infrastructuur gaat mijn bijzondere aandacht naar de Limburgse spoorbelangen en naar mobiliteit en wegverkeer.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Sociale Zaken zet ik mijn werk verder rond het onderwerp 'detachering', d.w.z. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en zelfstandigen op de Belgische arbeidsmarkt. 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.wouterraskin.be/stel-je-vraag.

Recente vragen

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de Minister van Mobiliteit
55-B061-18-0109-2020202111232

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B062-20-0106-2020202111232

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B063-2-0521-2020202111232

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Defensie
55-B064-11-0310-2020202111232

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
55-B064-12-0100-2020202111232

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
55-B064-3-0398-2020202111232

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B064-5-0553-2020202111232

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post
55-B064-7-0268-2020202111232

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Eerste Minister
55-B065-1-0125-2020202111232

Fiscaliteit van bedrijfswagens en de milieu- en klimaatimpact.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking, Armoedebestrijding en Beliris
55-B065-10-0232-2020202111232