Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik actief in beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissies Infrastructuur en Sociale Zaken.

Binnen de commissie Infrastructuur leg ik me toe op het reilen en zeilen bij netwerkbeheerder Infrabel, de veiligheid van ons spoorwegennet, het goederenvervoer per spoor én natuurlijk de Limburgse spoorbelangen.

In de commissie Sociale Zaken kan ik terugvallen op mijn ervaring als coördinator van een bedrijf uit de sociale economie.  Mijn focus ligt in deze commissie op sociale fraude en dumping, de hervorming van de sociale inspectiediensten, gehandicaptenbeleid en de werkloosheidsreglementering.

Als lid van het partijbestuur ben ik ook rechtstreeks betrokken bij het bestuur en de organisatie van de N-VA.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.wouterraskin.be/stel-je-vraag.

Recente vragen

Adviesraden, comités en andere organen.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
54-B173-11-0291-2017201825067

Adviesraden, comités en andere organen.

van Wouter Raskin (06498) aan Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
54-B173-15-0190-2017201825067

Adviesraden, comités en andere organen.

van Wouter Raskin (06498) aan Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
54-B173-17-0542-2017201825067

Adviesraden, comités en andere organen.

van Wouter Raskin (06498) aan Eerste minister
54-B174-1-0342-2017201825067

Adviesraden, comités en andere organen.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
54-B174-11-1594-2017201825067

Adviesraden, comités en andere organen.

van Wouter Raskin (06498) aan Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
54-B174-18-0811-2017201825067

Adviesraden, comités en andere organen.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
54-B174-4-1298-2017201825067

Adviesraden, comités en andere organen.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Pensioenen
54-B174-8-0364-2017201825067

Controle op het onrechtmatig gebruik van een parkeerplaats voor personen met een handicap.

van Wouter Raskin (06498) aan Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
54-B174-18-0808-2017201825048

IGU. - Duurtijd.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
54-B174-2-2470-2017201825049