Parlementair werk

In het Federaal Parlement ben ik actief in beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. 

Binnen de commissie Infrastructuur gaat mijn bijzondere aandacht naar de Limburgse spoorbelangen en naar mobiliteit en wegverkeer.

Als plaatsvervangend lid in de commissie Sociale Zaken zet ik mijn werk verder rond het onderwerp 'detachering', d.w.z. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en zelfstandigen op de Belgische arbeidsmarkt. 

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina http://www.wouterraskin.be/stel-je-vraag.

Recente vragen

Adviesraden, comités en andere organen.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
54-B173-11-0291-2017201825067

Adviesraden, comités en andere organen.

van Wouter Raskin (06498) aan Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
54-B173-15-0190-2017201825067

Adviesraden, comités en andere organen.

van Wouter Raskin (06498) aan Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
54-B173-17-0542-2017201825067

Adviesraden, comités en andere organen.

van Wouter Raskin (06498) aan Eerste minister
54-B174-1-0342-2017201825067

Adviesraden, comités en andere organen.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
54-B174-11-1594-2017201825067

Adviesraden, comités en andere organen.

van Wouter Raskin (06498) aan Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
54-B174-18-0811-2017201825067

Adviesraden, comités en andere organen.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
54-B174-4-1298-2017201825067

Adviesraden, comités en andere organen.

van Wouter Raskin (06498) aan Minister van Pensioenen
54-B174-8-0364-2017201825067

Controle op het onrechtmatig gebruik van een parkeerplaats voor personen met een handicap.

van Wouter Raskin (06498) aan Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
54-B174-18-0808-2017201825048

IGU. - Duurtijd.

van Wouter Raskin (06498) aan Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
54-B174-2-2470-2017201825049