Arbeidsdeal voor economische groei en private jobcreatie

Door Wouter Raskin, Wim Van der Donckt op 24 juli 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werk zoeken en werkloosheid, Activering, Ziekte, Uitkeringen, Verandering
Rij personen wachten op jobinterview

De ‘arbeidsdeal’ die de federale regering afklopte, is noodzakelijk om de economische groei en de private jobcreatie ook in de toekomst op peil te houden. Kamerleden Wouter Raskin en Wim Van der Donckt reageren tevreden op het akkoord.

Belangrijk akkoord

De maatregelen in de deal kunnen ervoor zorgen dat we de komende jaren opnieuw het volledige job-potentieel realiseren. Ook voor het structurele begrotingsprobleem is dit een belangrijk akkoord, meent Kamerlid Wouter Raskin: “Wij zijn er erg tevreden met deze arbeidsdeal, waarin we een belangrijk deel van het N-VA-programma terugvinden, zeker wat betreft het werkloosheidsdossier.”

Versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkering

Werklozen zullen gedurende de eerste periode van de werkloosheid een hogere uitkering ontvangen dan vandaag het geval is. "Mooi, dit versterkt het verzekeringsprincipe en beschermt mensen beter tegen het verlies van hun job", vertelt Wouter Raskin. Nadien daalt de uitkering naar een lager forfaitair bedrag. Dat komt de zoekintensiteit en de kans op een nieuwe job ten goede.

Verplichte inschrijving bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten

Een andere belangrijke maatregel om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, is de verplichte inschrijving bij de arbeidsbemiddelingsdiensten binnen de maand na het ontslag. "Ik ben blij dat iedereen nu toch overtuigd is van het nut van deze maatregel. Deze zorgt er voor dat er geen kostbare tijd verloren gaat en werkzoekenden op basis van de opgebouwde ervaring en expertise snel geholpen kunnen worden om terug aan de slag te gaan in een nieuwe job", besluit Wouter Raskin.

Belangrijke impulsen voor werknemer en werkgever

Kamerlid Wim Van der Donckt is eveneens positief over de genomen maatregelen, die hij belangrijke impulsen voor werkgevers en werknemers noemt. Zo wordt een bedrag van 1.800 euro voorzien voor outplacement van langdurig zieken. Daarnaast zal bij ontslag tot een derde van de opzegvergoeding kunnen worden gebruikt voor de aankoop van beroepsopleidingen. Voorts daalt het brutominimumloon van de zogenaamde starterjobs zonder dat de jonge werknemer daar netto aan verliest.

Voortdurende monitoring

Wim Van der Donckt wijst wel op het belang van een voortdurende monitoring van de arbeidsmarkt. “De genomen maatregelen zijn er grotendeels onder impuls van de N-VA gekomen en zullen nauwlettend moeten worden opgevolgd.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is