Kunstenaarsstatuut hervormen om misbruiken tegen te gaan

Door Wouter Raskin op 9 december 2016, over deze onderwerpen: Uitkeringen, Kunst
Kunstenaarsstatuut hervormen om misbruiken tegen te gaan

Het huidige kunstenaarsstatuut laat nog te veel ruimte voor fiscaal en sociaal misbruik. De N-VA vraagt daarom een grondige evaluatie en bijsturing. “Door de bijzondere aard van het beroep is een aparte regeling voor kunstenaars zeker verdedigbaar”, zegt Kamerlid Wouter Raskin. “Maar de regels zijn vandaag te soepel. Als we de misbruiken niet eruit halen, zullen de echte kunstenaars de dupe zijn.” Hij roept de bevoegde ministers De Block (Open Vld) en Peeters (CD&V), alsook staatssecretaris De Backer (Open Vld), op om een evaluatie van het kunstenaarsstatuut op te starten.

Wie in België op professionele wijze artistieke activiteiten wil uitoefenen, kan gebruikmaken van het zogenoemde kunstenaarsstatuut. Die specifieke regeling voor werknemers in de artistieke sector is bijzonder aantrekkelijk. De kunstenaar geniet immers van een reeks fiscale en sociale voordelen. Vooral op het vlak van werkloosheid zijn de bepalingen erg soepel. Zo moet je slechts enkele artistieke prestaties per jaar kunnen bewijzen en kan je langere tijd hetzelfde uitkeringsniveau behouden.

Uit cijfers van Kamerlid Wouter Raskin over het aantal artistieke werknemers met een werkloosheidsuitkering blijkt nu dat er opmerkelijke regionale verschillen bestaan. In de eerste negen maanden van dit jaar ontvingen in Wallonië 2182 artiesten een uitkering. Dat is bijna evenveel als in Vlaanderen (2328). Ook de jaren voordien lagen die aantallen nagenoeg gelijk. “Wat evenwel het meest opvalt, is het hoge cijfer voor Brussel”, merkt Raskin op. “Dat telt maar liefst 3391 vergoede werkloze kunstenaars. Je kan je de vraag stellen of dat allemaal echte kunstenaars zijn.”

Hervorming kunstenaarsstatuut

De huidige regering heeft alvast het voornemen geuit om het kunstenaarsstatuut te evalueren en – waar nodig – bij te sturen. “Een verdere verstrenging van de regels dringt zich op. Indien we dit niet doen, zal het systeem onder de financiële last in elkaar storten. De grootste slachtoffers zijn dan de echte kunstenaars die op een correcte manier van het statuut gebruik maken”, besluit Raskin.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is