Al 30 jaar niet ingevoerd

 In 2020 vierde het rijbewijs met punten haar 30ste verjaardag. In theorie althans, want aan de wet die de invoering van dit rijbewijs mogelijk maakte, werd nooit uitvoering gegeven. Vooral wegens onwil langs Franstalige kant. Nochtans wezen diverse studies al op de positieve impact op de verkeersveiligheid: zeker op korte termijn valt een daling van het aantal verkeersslachtoffers te verwachten. In Vlaanderen lijkt er wel een meerderheid te zijn voor een vorm van puntenrijbewijs. Raskin: "Het ene puntenrijbewijs is het andere niet, maar het is vooral jammer dat we er in de commissie niet eens aan toe gekomen zijn om het debat daarover ten gronde te voeren."

Wisselmeerderheid

 De N-VA stelt vast dat er heel wat ongenoegen is bij de Vlaamse Vivaldi-partners en kijkt uit naar hun vervolgstappen. "Als het dossier via een wetsvoorstel alsnog op de agenda komt, dan zullen wij het debat constructief en met open vizier aangaan. En als een goed voorstel ons overtuigt, bieden wij dan ook graag een wisselmeerderheid aan die ons bevrijdt uit deze communautaire houdgreep."