N-VA vraagt doorlichting van besteding Beliris-middelen

Door Cieltje Van Achter, Wouter Raskin op 26 mei 2023
Metro in Brussel

Federaal minister Karine Lalieux (PS) kreeg een spervuur aan vragen te verwerken over de beslissing van Beliris om het Metro 3-project in Brussel op te schorten. Dat een belangrijk mobiliteitsproject op de helling komt te staan, bewijst volgens Kamerlid Wouter Raskin dat zijn jarenlange kritiek op het oneigenlijk gebruik van de middelen uit het Beliris-fonds terecht is, zoals in 2021 en 2022. Hij stelt voor om het Rekenhof te laten onderzoeken of die middelen wel correct besteed worden in overeenstemming met de wettelijke doelstelling van het fonds. Brussels fractievoorzitter Cieltje Van Achter op haar beurt is erg kritisch tegenover de aanpak van de Brusselse regering in het dossier: “Ik twijfel tussen amateurisme, incompetentie of schuldig verzuim bij het niet aanpakken van een aangekondigde crisis.”

Extra budget voor degene met dezelfde rode kleur

Jaarlijks ontvangt Brussel via het Beliris-fonds zo’n 125 miljoen euro van de federale overheid. Dat geld is bedoeld om de internationale en hoofdstedelijke rol van Brussel te ondersteunen. Een behoorlijk deel van het geld gaat naar mobiliteits- en infrastructuurprojecten, zoals de aanleg van een derde metrolijn, maar elk jaar vloeien ook heel wat middelen naar tal van kleinere initiatieven zoals de bouw van sociale woningen of de renovatie van scholen. “Die initiatieven vallen niet onder de doelstelling van het Beliris-fonds, maar behoren eigenlijk tot de kernbevoegdheden van de lokale of regionale bestuursniveaus. Op een verdoken manier krijgen die bestuursniveaus, en bij voorkeur degene met dezelfde rode kleur als de minister - extra budget om hun eigen bevoegdheden uit te oefenen”, zegt Wouter Raskin.

Amateurisme, incompetentie of schuldig verzuim?

De werkwijze dreigt nu een cruciaal mobiliteitsproject te doen kelderen. Bij gebrek aan budget wil Beliris de stekker trekken uit het Metro 3-project, nochtans een project dat bij uitstek kadert binnen de wettelijke doelstelling van het Beliris-fonds.

Brussels fractievoorzitter Cieltje Van Achter is erg kritisch over de aanpak van de Brusselse regering in het metrodossier. Zij moeten noodgedwongen aankloppen bij de federale overheid voor bijkomende financiering. En dat terwijl Cieltje herhaaldelijk hekelde dat het metroproject opgestart werd zonder de nodige financiering te voorzien. Nu de Brusselse begroting ontspoort, bedelt de Brusselse regering bij de federale regering. “Is dat amateurisme, incompetentie of schuldig verschuim?”, vraagt Van Achter zich af.

Doorlichting door het Rekenhof

De N-VA vraagt dus een doorlichting van het Rekenhof over de aanwending van de Beliris-fondsen. “Het is tijd om dit PS-cliëntelisme een halt toe te roepen, want de gevolgen ervan zijn bijzonder kwalijk. Ik pleit er dan ook voor om aan het Rekenhof de opdracht te geven een doorlichting uit te voeren van de manier waarop de middelen uit het Beliris-fonds besteed worden en of dit in overeenstemming is met de wettelijke doelstelling van het fonds”, besluit Raskin.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is