Lachgas vormt vandaag samen met cocaïne, cannabis en xtc een van de meest voorkomende drugs in het verkeer. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Kamerlid Wouter Raskin: “Het gebruik van lachgas zorgt voor een versuft gevoel, een verminderd reactievermogen en een verstoorde perceptie.”

Ernstige gevolgen voor gezondheid, milieu en verkeersveiligheid

Maar de huidige regelgeving volstaat niet voor een adequate aanpak van het probleem. Lachgas valt niet te detecteren met een test, zoals dat wel het geval is voor alcohol en andere drugs. Maar niet alleen de verkeersveiligheid heeft te lijden onder het lachgasgebruik. Ook op het vlak van gezondheid en milieu is de schadelijke impact aanmerkelijk.  “Er is dan ook dringend nood aan een totaalverbod op de verkoop van patronen distikstofmonoxide. Vandaag is het al verboden om zulke patronen aan minderjarigen te verkopen, maar dit volstaat helaas niet om het probleem in te dijken”, zegt Kamerlid Kathleen Depoorter. 

Uitzonderingen 

Het wetsvoorstel van Depoorter en Raskin maakt een belangrijke uitzondering voor de verkoop van lachgaspatronen voor medisch gebruik. Zo gebruiken tandartsen de stof als kortwerkende pijnstiller. Daarnaast wordt ook een uitzondering voorzien voor het gebruik als voedingsadditief zoals in de horecasector, en ander gerechtvaardigd gebruik, dat geval per geval beoordeeld moet worden. 

Stap in de goede richting

Een nationaal verkoopverbod is geen mirakeloplossing, beseffen ook Depoorter en Raskin. “Het zal de verkoop via het internet en in het buitenland niet tegenhouden, maar elk initiatief dat de drempel voor de aanschaf en het gebruik van lachgas als roesmiddel verhoogt, zeker bij jongeren, is een stap in de goede richting. Of er nog bijkomende maatregelen nodig zullen zijn, bijvoorbeeld rond het bezit en vervoer van lachgaspatronen, zal de toekomst uitwijzen.”