OCMW’s vinden weg naar meldpunt sociale fraude niet

Door Wouter Raskin op 4 oktober 2017, over deze onderwerpen: Sociale Fraude, Lokale overheid

Begin mei stelde staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) het centrale Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie open voor alle 589 Belgische OCMW’s. Voortaan kunnen ook maatschappelijk werkers er terecht, wanneer zij op gevallen stoten van zwartwerk, domiciliefraude of andere vormen van sociale fraude. Maar na vijf maanden leverde dat amper drie meldingen op.

“De toegang voor OCMW’s is een goede zaak", zegt Kamerlid Wouter Raskin. "Zij vangen immers vaak signalen op die kunnen wijzen op sociale fraude. Het is daarom bijzonder jammer dat zij de weg naar het meldpunt voorlopig niet lijken te vinden.”

Beroepsgeheim

Een mogelijke verklaring voor het lage aantal meldingen ligt bij het beroepsgeheim van OCMW-werknemers. Toch zijn er op dat vlak voldoende garanties ingebouwd. “De melding van fraude moet steeds volgen op een beslissing van de OCMW-raad. Een individuele medewerker kan nooit zelf het initiatief nemen. De vertrouwensrelatie tussen de sociaal assistent en de cliënt komt dus niet in gevaar”, benadrukt Raskin.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is