Plasticbijdrage doet federale schuld aandikken met 160 miljoen

Door Wouter Raskin op 9 mei 2022, over deze onderwerpen: Federale begroting, Leefmilieu, Klimaat, Afval
Wouter Raskin

De federale overheid ligt op ramkoers met de gewesten over welk niveau moet instaan voor de financiering van de plasticbijdrage. In afwachting van een akkoord neemt de federale overheid de bijdrage nu toch ten laste. Maar daar is geen ruimte voor vrijgemaakt in de begroting. Kamerlid Wouter Raskin: “Het bedrag komt dus gewoon bovenop de al torenhoge federale schuld, waardoor de Vlaming het uiteindelijk toch betaalt.”

In het kader van Next Generation moet elke EU-lidstaat jaarlijks aan de Europese Commissie een bijdrage storten voor niet-gerecycleerd verpakkingsafval uit kunststof, beter bekend als de plastictaks. Die bijdrage maakt deel uit van de beslissing over de eigen middelen van de Europese Unie. Alle lidstaten hebben die beslissing geratificeerd, ook België.

Over de financiering van die bijdrage bestaat er evenwel onenigheid. In een gezamenlijke brief aan federaal staatssecretaris De Bleeker verzetten de drie gewesten zich tegen haar standpunt dat het om een gewestelijke bevoegdheid zou gaan. Kamerlid Wouter Raskin: “De bijdrage is immers in de eerste plaats bedoeld om de werking van de Unie te financieren. Zulke Europese bijdragen vallen steeds ten laste van de federale overheid.”

De patstelling dwingt de federale overheid nu om de plasticbijdrage voor te financieren. “Daartoe is evenwel geen bedrag in de begroting ingeschreven, zoals ook het Rekenhof eind vorig jaar opmerkte. De 160 miljoen komt wellicht dus gewoon bij de federale schuld. De staatssecretaris liet mij immers weten dat er geen plannen zijn om een nieuwe belasting in te voeren ter financiering van de plasticbijdrage. Maar met deze Vivaldi-regering weet je natuurlijk nooit”, aldus Raskin.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is