Poort continu open en toch is containerpark met asbest vervuild

Door Wouter Raskin op 30 augustus 2023

OVAM maant de stad Bilzen aan om prioritair over te gaan tot bodemsanering van het oude containerpark. Na bodemonderzoek is er een historische asbestverontreiniging vastgesteld. Probleem: de site is zonder probleem toegankelijk. De poort staat open.

Bilzen heeft sinds oktober 2018 een nieuw containerpark in handen van Limburg.net op het bedrijventerrein van De Spelver. Maar daarvoor zakten de Bilzenaren voor hun afval af naar Eikaart, toen nog uitgebaat door de stad Bilzen. Meer bepaald tussen 1985 en 2018. Nog daarvoor was dat terrein, nu in het groen en schurkend aan de Demer, een stort voor huishoudelijk afval. Anno 2023 ligt de plek met zijn oude loodsen en een deels verhard terrein er troosteloos bij. Niet dat je iets anders verwacht van een achtergelaten containerpark.

“Geen hoge prioriteit”

Problematisch is wel dat na een bodemonderzoek door gespecialiseerd bureau Sweco, op vraag van Bilzen, naast te hoge concentraties zware metalen en kankerverwekkende resten van verbrande fossiele brandstoffen en biomassa (zogenaamde PAK's) ook asbestvervuiling is vastgesteld. Die verontreiniging zit in de niet afgedekte toplaag. “Er is er kans op verwaaiing.”

Op basis van het rapport maant OVAM in een schrijven van 14 juli aan dat Bilzen als eigenaar van de grond overgaat tot bodemsanering. In het beschrijvend bodemonderzoek van Sweco, opgeleverd begin mei, gaat Sweco ervan uit dat die verontreiniging veroorzaakt is door de ophoging van huishoudafval vóór 1985 en dus historisch is. Dat wil zeggen: vóór het Bodemdecreet uit 1995. “Voor zo'n historische verontreinigingen kan de saneringsplichtige OVAM zelf zijn, al moet dat eerst onderzocht worden”, zegt Ine Wenmaekers van OVAM.

Sweco geeft de site saneringsprioriteit 2. Als u weet dat de meest dringende sanering score 10 krijgt, is de zaak dus niet zo urgent. Sweco baseert die beoordeling op de vaststelling dat er geen 'humane blootstelling' mogelijk is: “Momenteel is het terrein braakliggend en wordt het niet betreden. Bovendien heeft de stad Bilzen laten weten dat het terrein in de toekomst mogelijk weer natuur wordt.”

“Poort moet dicht”

“Maar daar wringt het schoentje net”, zegt volksvertegenwoordiger en Bilzens raadslid Wouter Raskin. “De poort van het oude containerpark staat continu open. Er is dus wel 'humane blootstelling' mogelijk. Zo liggen er ook bergen groenafval op de plek, daar voorlopig gedumpt om te drogen door een bedrijf dat voor Bilzen bermen maait. Daar komen dus werknemers op dat terrein. Ik vermoed dat men die poort openlaat uit gemakzucht, om die niet telkens te openen en te sluiten. En voor kwajongens kan het een gedroomd speelterrein zijn.”

“In deze roep ik de stad op om die poort wel te sluiten. Vorig jaar, voor het bodemonderzoek, heeft het schepencollege nog toestemming gegeven om er op 24 september 'De Hut in Open Lucht' te laten doorgaan van jongerencollectief De Hut. Akkoord, dat was voor het bodemonderzoek. Maar toch, asbestvervuiling moet je ernstig nemen. Die poort moet dicht.”

Verhard

“In principe mag je daar niet op”, zegt bevoegd schepen Pieter Nelissen (ToB) in eerste instantie. Kan zijn, maar ondergetekende heeft, net als Wouter Raskin, nergens verbods- of waarschuwingsborden gezien. En ja, die poort stond gastvrij open.

“Maar het klopt dat we van die site opnieuw natuur willen maken”, stelt Nelissen in tweede instantie. “Waarbij we wat nu verhard is, wel verhard willen laten. Als de bodem daaronder verontreinigd is, dan biedt die verharding veiligheid. Voor de niet-verharde percelen zal onze milieuambtenaar nog een bodemsaneringsplan opstellen. Maar collega Raskin heeft wel een punt als hij zegt dat die poort dicht moet.”

 

Bron: Het Belang van Limburg © Mediahuis 2023 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is