Wouter Raskin: “Quota zijn een fout signaal voor verkeersveiligheid”

Door Wouter Raskin op 12 juni 2023, over deze onderwerpen: Verkeersveiligheid
Wouter Raskin

Vooral Vlaanderen zet al jaren sterk in op het gebruik van trajectcontroles om de veiligheid op onze wegen te verhogen. Die inspanningen hebben effect: het aantal vastgestelde snelheidsinbreuken lag nog nooit zo hoog. “Maar politie en Justitie lijken het tempo niet te kunnen volgen. Door gebrek aan personeel in de verwerkingscentra dreigt de federale regering haar belofte niet te kunnen waarmaken dat alle trajectcontroles te allen tijde actief zullen zijn”, zegt Kamerlid Wouter Raskin.

Snelheidsduivels ontsnappen aan boetes

Uit onderzoek blijkt dat er op veel plaatsen nog steeds quota gelden. Zo mag de West-Vlaamse politiezone Polder jaarlijks maar 17.000 boetes laten verwerken. Nochtans kondigde minister van Justitie Van Quickenborne (Open Vld) in 2021 aan dat hij komaf wilde maken met de tolerantiemarges en quota op onze wegen. Een gebrek aan personeel zet evenwel een rem op die ambitie. “Die quota zijn complete willekeur. Zodra het quotum bereikt wordt, staan de trajectcontroles en flitspalen er werkloos bij en ontsnappen snelheidsduivels aan een boete”, zegt Wouter Raskin.

Verspilling van belastinggeld

Bij de afschaffing van tolerantiemarges en quota lag de focus in eerste instantie op onze snelwegen. Met resultaat, want het aantal vastgestelde snelheidsovertredingen nam daar vorig jaar fors toe. Dit had gevolgen voor de lokale quota. “Werken met quota is niet alleen een fout signaal op het vlak van verkeersveiligheid, maar ook verspilling van belastinggeld doordat de trajectcontroles stof staan te vergaren. Bovendien lijken de gewesten, en dan vooral Vlaanderen, de dupe te worden: zij investeren in trajectcontroles, maar door de quota genereren zij minder inkomsten uit boetes. De federale kas, waarin de inkomsten van boetes op snelwegen terechtkomen, loopt daarentegen geen geld mis dankzij de afschaffing van de quota op die wegen. Ik roep de minister dus op om de nodige maatregelen te nemen. De willekeur die er vandaag nog steeds heerst, moet nu eindelijk stoppen”, aldus Raskin.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is