Hervorming sociale-inspectiediensten mag geen lege doos worden

Door Wouter Raskin op 29 september 2016, over deze onderwerpen: Sociale Fraude
Hervorming sociale inspectiediensten mag geen lege doos worden

Vorige week raakte bekend dat de Sociale Inspectie wordt samengevoegd met de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Die fusie kadert in de hervormingsplannen van de bevoegde staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld). De N-VA dringt al jaren aan op meer ambitie in de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping. “Het is positief dat de staatssecretaris de noodzaak van meer integratie inziet. Maar de oefening moet grondig en doordacht gebeuren. Anders wordt het een maat voor niets”, waarschuwt Kamerlid Wouter Raskin.

Raskin ziet in het voorstel een gemiste kans. “Alle bezwaren tegen de huidige organisatiestructuur blijven van kracht: de versnippering blijft overeind, het hoge aantal politiek verantwoordelijken en directieleden wordt niet teruggedrongen en aan kleine, onproductieve inspectiediensten wordt niet geraakt. Enkel de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de sociaal inspecteurs - niet toevallig een idee van de N-VA - vormt een grote vooruitgang.”

Controle onafhankelijk van beheer

En dan is er nog een ander probleem: de onafhankelijkheid van de inspectiediensten. “Het is essentieel dat de inspectiediensten los kunnen werken van de beheersinstellingen, om een zo groot mogelijke onafhankelijkheid te garanderen. De RSZ kent een sterke paritaire vertegenwoordiging in de beheersorganen. De impact van die organen op het beleid van de RSZ-inspectie is onmiskenbaar. Dat is geen goede zaak”, meent Raskin.

Eén geïntegreerde structuur

Volgens het Kamerlid is het logischer om inspectiediensten pur sang samen te voegen, zoals de Sociale Inspectie en de dienst Toezicht Sociale Wetten (TSW). Als eerste stap althans, want op langere termijn evolueren we best naar het Nederlandse model. “Dat wil zeggen: één geïntegreerde, performante en onafhankelijke inspectiedienst. Ik roep de staatssecretaris dan ook op om meer ambitie aan de dag te leggen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is