Hervorming sociale-inspectiediensten: nog heel wat knelpunten weg te werken

Door Wouter Raskin op 30 oktober 2016, over deze onderwerpen: Sociale Fraude
Hervorming sociale inspectiediensten: nog heel wat knelpunten weg te werken

In een brief aan de regering drukt Frank Van Massenhove, de topman van de FOD Sociale Zekerheid, zijn ongenoegen uit over de geplande hervorming van de sociale-inspectiediensten door de bevoegde staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld). Ook Kamerlid Wouter Raskin uitte al meermaals zijn bedenkingen bij die plannen: “Er moeten nog verschillende knelpunten worden weggewerkt.” Hij roept op om de parlementaire hoorzittingen en het rapport van het Rekenhof af te wachten, alvorens een definitief oordeel te vellen.

Eind september veroorzaakten de hervormingsvoorstellen van staatssecretaris De Backer een storm van protest. Vooral de geplande ontmanteling van de Sociale Inspectie kon op weinig bijval rekenen. Ook de N-VA ziet nog belangrijke knelpunten. “De versnippering aan diensten blijft erg groot", vindt Raskin. "Wij pleiten al langer voor een meer verregaande integratie. Op langere termijn evolueren we het best naar één geïntegreerde, performante en onafhankelijke inspectiedienst, zoals die ook in Nederland bestaat.”

Onafhankelijkheid

De voorgestelde opslorping van de Sociale Inspectie door de RSZ-inspectiedienst brengt de N-VA’er bij een tweede knelpunt: de onafhankelijkheid van de inspectiediensten. “Voor mijn partij is het essentieel dat de inspectiediensten los kunnen werken van de beheersinstellingen. Die onafhankelijkheid is evenwel niet gegarandeerd, wanneer de inspecties worden ingekanteld in parastatalen met een sterke paritaire vertegenwoordiging in de beheersorganen”, zegt Raskin.

Uitbreiding controlebevoegdheid

Toch ziet Raskin ook positieve elementen in het plan van de staatssecretaris. “De grootste vooruitgang is ongetwijfeld de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de sociaal inspecteurs. Die mogen voortaan ook sociale documenten opvragen die strikt genomen niet tot hun controledomein behoren.”

Hoorzittingen

Over enkele weken staan er hoorzittingen gepland in de commissie Sociale Zaken van het federale parlement. Daar zullen een reeks experten hun licht laten schijnen over de hervorming van de sociale-inspectiediensten. En ook het Rekenhof komt nog met een rapport. “Die hoorzittingen komen er onder andere op vraag van mijn partij en zullen wellicht heel wat interessante inzichten aanreiken. Ik veronderstel dat de staatssecretaris op basis van die inzichten zijn plannen nog zal bijsturen. Het is zeker niet aangewezen om vandaag al een definitieve beslissing te nemen”, besluit Raskin.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is