Steun voor inkorting detacheringsduur

Door Wouter Raskin op 8 september 2017, over deze onderwerpen: Werken, Detachering, Europees beleid
Vrachtwagen

Volgende week bespreken de ministers van Sociale Zaken van de Europese Unie een compromisvoorstel over de herziening van de detacheringsregels. Ook Frans-Duitse amendementen zullen dan ter sprake komen. Die gaan onder meer over een inkorting van de detacheringsduur tot twaalf maanden. “Op aansturen van de N-VA zal ook België zich achter die amendementen scharen”, zegt Kamerlid Wouter Raskin.

Al vele jaren dringt de N-VA aan op een grondige herziening van de regelgeving rond detachering of het tijdelijk tewerkstellen van werknemers in een andere Europese lidstaat. De huidige regels laten toe om twee jaar lang sociale bijdragen te blijven betalen in het land van herkomst, wat de deur openzet voor oneerlijke concurrentie. “Als gevolg daarvan gingen de afgelopen jaren duizenden arbeidsplaatsen verloren in kwetsbare sectoren zoals de bouw en het transport”, betreurt Raskin. “Daarom pleiten wij al langer voor een gevoelige inkorting van de detacheringstermijn. Dat moet ervoor zorgen dat het aantal detacheringen om louter financiële overwegingen drastisch daalt. In het verleden bliezen onze coalitiepartners echter warm en koud. Ik ben dus erg blij dat zij een beperking van de detacheringsduur nu wél voluit steunen.”

Kopgroep

Behalve ons land zullen ook Nederland, Luxemburg en Oostenrijk de Frans-Duitse voorstellen onderschrijven. “Het is afwachten of er nog andere lidstaten zich bij die Europese kopgroep zullen voegen, maar wij hopen op die manier in elk geval een momentum te creëren om eindelijk de nodige stappen te zetten naar een socialer en rechtvaardiger Europa”, besluit Raskin.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is