Raskin pleit er daarom voor om het voertuig van bestuurders die een rijverbod negeren verbeurd te verklaren. Dat betekent dat de betrokkene het voertuig definitief kwijt is. De Belgische staat kan het vervolgens verkopen en de opbrengst toewijzen aan een fonds voor verkeersslachtoffers. “Vandaag kan de rechter in sommige gevallen al een verbeurdverklaring bevelen wanneer hij een rijverbod oplegt. Ik ben voorstander van een verplichte verbeurdverklaring wanneer een bestuurder een rijverbod negeert. Dat is een ingrijpende maatregel, maar het gaat hier om personen die willens en wetens achter het stuur kruipen terwijl hen dat verboden werd door een rechter nadat zij eerder al zwaar in de fout gingen in het verkeer. In mijn ogen is dat misdadig gedrag dat streng gestraft moet worden.”

Beperkingen mogen ons niet tegenhouden

Dat de maatregel beperkingen heeft, beseft ook Raskin. “Een verbeurdverklaring is natuurlijk enkel mogelijk als het voertuig eigendom is van de dader of indien de eigenaar wist dat hij zijn voertuig toevertrouwde aan een persoon met een rijverbod. Er bestaan dus inderdaad ontsnappingsroutes. Maar moet dat ons tegenhouden? De dreiging van geldboetes en mogelijke gevangenisstraffen volstaat blijkbaar niet om kwetsbare weggebruikers te beschermen en een gedragsverandering teweeg te brengen.”

Koppeling ANPR en Mercurius

Het is niet de eerste maatregel die Raskin voorstelde in de strijd tegen zware verkeerscriminaliteit. In 2020 lanceerde hij al het idee om het Mercuriusdatabank van de rijbewijzen te koppelen aan het ANPR-cameranetwerk. Op die manier zou de politie veel gerichter kunnen controleren. “Minister Verlinden (cd&v) wees het idee af. Maar in een recent rapport oordeelde ook het Rekenhof dat de koppeling de pakkans van overtreders aanzienlijk kan verhogen. Bovendien wenden verschillende lokale politiezones hun lokale ANPR-camera’s al aan om rijbewijzen, en in het bijzonder de naleving van rijverboden, te controleren”, aldus Raskin.